Ekogyvenvietės arba sodybų bendruomenės

Ekogyvenvietės kuriamos visame pasaulyje.  Europoje didžiausia gyvenvietė kuriama Italijoje (apie 1000 žmonių). Kitose ES šalyse ir JAV ekogyvenvietes sudaro šimtai ar dešimtys žmonių. Šalyje ekogyvenviečių dažniausiai būna keletas, o ne viena. Štai pavyzdžiui, Danijoje yra 29 ekogyvenvietės. Jos susijungę į ekogyvenviečių tinklą ir padeda vienos kitoms. Vakarų pasaulyje daugiausiai kuriamos komunos tipo bendruomenės, kur nariai ar šeimos gyvena  bendruose pastatuose, dažnai kartu ruošia maistą , augina daržoves, vykdo darbinę veiklą kartu. Rusijoje ir kitose post sovietinėse šalyse susiformavo sodybos arba giminės sodybos  tipo bendruomenės,  kurios remiasi V. Megre knygų serijos „Skambantys Sibiro kedrai” įdėjomis. Kiekviena šeima 1 ha ar didesniame plote kuria savo savarankiška sodybą. Sodybos jungiasi į gyvenvietes, sukuriama ir bendruomenės erdvė.  Lietuvoje  nuo 2002 metų taip pat pradėjo kurtis giminės sodybos ir bendruomenės.  Šiuo metu yra 9 įvairaus dydžio sodybų bendruomenės  bei gausybė pavienių sodybų.

Kam šis tinklas reikalingas?

Ekogyvenviečių tinklas reikalingas tam, kad apsikeisti žiniomis, patirtimi, galbūt net ir produkcija, medžiagomis, įrankiais, idėjomis taip sustiprinant vieniems kitus. Žiniomis ir patirtimi dalinamės ekogyvenviečių suvažiavimuose, šventėse. Pirmasis suvažiavimas  vyko 2006 m. Melkio ekogyvenvietėje, Vilniaus raj. Paskutiniais metais suvažiavimai -šventės vyksta Agurkiškėse , Kazlų Rūdos sav, šalia Kardokokų bendruomenės.Taip pat patirtimi galima dalintis pavieniams žmonėms atvykstant iš vienos gyvenvietės į kitą. 

Susivienyję žmonės yra stipresni ir gali lengviau pasiekti kolektyvinių tikslų: įkurti nuosavą mokyklą, kultūros ir prekybos centrus, įvairią infrastruktūrą ir komunikacijos priemones. Kartu galima bandyti įtakoti vietinę ar nacionalinę politiką prašant ar reikalaujant tam tikrų įstatymų ar potvarkių naudingų ekogyvenviečių ar sodybų šeimininkams.