Judėjimo istorija Lietuvoje prasidėjo 2002 metais, kai keletas žmonių , perskaitę pirmasiąs knygas iš serijos“ Skambantys Sibiro kedrai“ panoro susirasti bendraminčių .. Greitai susikūrė knygų skaitytojų klubai Kaune ir Vilniuje , o vėliau Klaipėdoje bei kituose miestuose. Klubuose vykdavo kassavaitiniai bendraminčių susitikimai , rengiamos šventės, dalinamasi informacija, ieškoma žemė sodybų kūrimui. Vykdavo tradicinės Vilniaus ir Kauno klubų žiemos šventės. Sukuriamas puslapis www.anastasija.lt (jis veikia ir iki šiol) ir daug bendravimo vyksta jo forumuose. Pradedamas leisti laikraštis „Meilės erdvė“. Nuo 2005 metų prasidėjo aktyvesnis kėlimasis į jau nusipirktas žemes ir kūrimasis jose. Susikūrė pirmosios bendruomenės: Sukiniai, Krunai, Braziukai, Maciūnai, Voskonys, Lamsodis. Buvo galima atvykti į svečius ir pamatyti , kaip realybėje vyksta sodybų kūrimas, gauti patarimų, įkvėpimo ir pan. 2005 metais Elektrėnų sav. įvyko pirmoji Žemės šventė.

Persikėlus aktyviausiams klubų nariams iš miesto gyventi į kuriamas sodybos susilpnėjo klubų veikla. Žemes įsigijo ir kūrėsi kartu įvairių pažiūrų žmonės , kuriems buvo svarbu Gamta, ekologiškas gyvenimo būdas, bendruomeninis judėjimas, sveikesnė gyvensena. Todėl susikūrusias bendruomenes reiktų vadinti ekogyvenvietėmis. Bendros veiklos pamažu persikelia į aktyvesnes bendruomenes. 2009 metai įvyksta pirmasis Lietuvos ekogyvenviečių suvažiavimas , kuris tampa tradiciniu žiemos susitikimu- švente. Sodybose vyksta kūrimosi procesas, statomi namai daugiausiai iš natūralių medžiagų: molio medžio , šiaudų. Sodybose plėtojama gamtinė žemdirbystė, šeimos užsiima amatais auginamos bitės.

Po 2010 metų kai kurios bendruomenės susiduria su augimo problemomis: santykiai tarp narių, augimo problemos, bendros veiklos klausimai. Dalis bendruomenių sustoja vystytis, gyvena po 1-2 šeimas , o kiti tik vasaroja arba atsitraukia. Labai svarbus vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimas ir iniciatyvinė grupė „Tautinė mokykla“ surengia pirmasias vaikų mokymo stovyklas , o vėliaus ir ekspermentinė mokykla, kuri 1 metus veikė Anykščių raj. Daugėjant gyventojų ir vaikų bendruomenėse tai tampa labai aktualu ir 2015 m.susikuria Melkio mokykla ir 2016 m Kardokų Gamtos mokykla. Tai humanistinio profilio mokyklos , kur vaikai daug laiko praleidžia lauke , mokymuisi naudojami patyriminiai metodai, labai svarbus vaikų fizinis aktyvumas, grūdinimas. Stiprėjant bendruomenėms atsiranda bendras susitikimų ir švenčių kalendorius. Daug bendravimo vyksta FB gupėse : ekogyvenvietės, Molio ir šiaudų nameliai, Anastasija LT

Lietuvoje ekogyvenvietės užima nevientisus 20-40 ha plotus viename kaime (aišku jos plečiasi ). Gyvena nuo kelių iki keliolikos šeimų. Tai įtakoja Lietuvos specifika, nėra nenaudojamos žemės dėl stipriai išvystytos žemdirbystės, skypų plotai dažniausiai nedideli, tankus miestų ir gyvenviečių tinklas. Sukurti dideles gyvenvietes yra problematiška, todėl visas Lietuvos ekobendruomenes ir giminės sodybas reiktų skaityti viena didele bendruomene.