referendumasMes galime:

Sumažinti referendumui organizuoti parašų skaičių iki 100 tūkst.
Išsaugoti Lietuvos žemę Lietuvos piliečiams – savo vaikams ir anūkams.
Apsaugoti Lietuvos žemės gelmes, gamtos išteklius.
Uždrausti keisti referendumu priimtas nuostatas ne referendume.

Daugiau informacijos apie Referendumą: www.ZemesVardu.lt

Per 23 Nepriklausomybės metus neįvyko nei vienas referendumas. Tam, kad įvyktų, reikalingas Tavo parašas įveikti 300 000 parašų ribą.

Artimiausios vietos pasirašyti: www.ZemesVardu.lt/zemelapis – būtinas asmens dok. numeris

Arba elektroninį parašą galite padėti čia: www.Lietuva2.lt/Tautos-Referendumas

Dėmesio, pasirašyti galite tik vieną kartą! Arba tik viename parašų rinkimo lape, arba tik elektroniniu parašu, kitaip visi parašai bus anuliuoti. Įrašai privalo būti pildomi sava ranka.

Būkime vieningi, įgykime Tautos valią!

Norite prisidėti prie parašų rinkimo, tapkite parašų rinkimo grupės nariu: www.ZemesVardu.lt/rinkeju-registracija

Sukvieskite Facebook draugus: www.facebook.com/events/659932454037787/

Šis laiškas skirtas Lietuvos piliečiui, jį persiųskite draugams, giminėms ir artimiems.
Kad visi žinotų, susiburtų Tautos vardu!

Referendumo grupės „Tautos Valia“ koordinatorius
Pranciškus Alfredas Šliužas
+370 698 02 118