giliukai

Steigiamas ekogyvenviečių, ekosodybų ir giminės sodybų bei gyvenviečių (toliau – „ekogyvenviečių“) paramos ir savitarpio pagalbos fondas.

Ekogyvenvietės ir ekosodybos siekia būti savarankiškais ir savipakankamais dariniais, nereikalaujančiais jokio rėmimo ar investicijų iš pašalies. Būtent taip pradėjo kurtis visos dabar egzistuojančios gyvenvietės. Jos pačios išsilaiko, bei teikia naudos plačiajai visuomenei tiekdamos ekologiškus produktus, rengdamos sveikos gyvensenos, ekologinės tematikos seminarus ir paskaitas, konsultuodamos visuomenės narius kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę ir rinktis ekologiškesnes, natūralesnes priemones ir sprendimus. O plačioji visuomenė atsilygina savo indėliu – dažniausiai pinigais, darbo jėga, amatais ar daiktais.

Būtent šiame ekogyvenviečių ir likusios visuomenės dalies bendradarbiavimo taške atsiranda rėmimo ir savipagalbos erdvė.

Savitarpio pagalba

Apsijungusios gyvenvietės gali padėti vienos kitoms pasidalindamos savo patirtimi, teikdamos konsultacijas, mokydamos amatų, besidalindamos savo išaugintomis sėklomis ar sodinukais, keičiantis įrankiais, darbo jėga ir kitais įvairiais būdais. Kooperacija atveria galimybes atidaryti ar praplėsti ekoverslą, įkurti darbo vietas ar pragyvenimo šaltinius, įtakoti vietos politiką, propaguoti ekogyvenviečių gyvenimo būdą, šviesti visuomenę ekologijos, natūralumo ir sveikos gyvensenos srityse.

Parama

Yra žmonės, kurie labai palaiko ekogyvenviečių idėją, tačiau dėl susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių patys negali persikelti gyventi į ekosodybą. Jie lieka mieste prižiūrėti savo tėvų, senelių, vaikų, ligonių, išlaikyti šeimas. Tačiau jie labai nori prisidėti ir nors kaip paremti ekogyvenvietes. Jie gali paremti finansiškai, atvažiuoti retkarčiais ir prisidėti rankų darbo jėga, gali išauginti ant palangės sodinukų ir padovanoti ekogyvenvietei.

Taip pat yra verslininkų su tyrais ketinimais, kurių įmonės norėtų paremti naujakurius savo įmonės gaminamomis ar parduodamomis statybinėmis medžiagomis, įrankiais ar namų apyvokos daiktais.

Paramos teikėjais gali būti visi žmonės ir juridiniai asmenys. Nuo didelės įmonės ir valdžios institucijos iki pavienės pensininkės senutės, kuri pasės sėklelę ir išaugins gyvenvietei sodinuką.

Paramos objektas

Ekogyvenvietės stengiasi būti nepriklausomos, tačiau bendradarbiaujant su likusia visuomenės dalimi atsiranda dalykai, kurie išeina už ekogyvenvietės savipakankamumo ribų. Tai – patalpos renginiams, skirtiems plačiajai visuomenei šviesti ir konsultuoti, sąnaudos tiems renginiams organizuoti, švietėjiško tinklalapio išlaikymas, galbūt švietėjiško laikraščio leidybos kaštai, verslų ir verslo erdvių gyvenvietėse steigimas, kuriose susitinka ekogyventojai ir plačioji visuomenė apsikeisti savo resursais.

Visus kaštus, susidarančius už ekogyvenviečių savipakankamumo ribos, galėtų apmokėti fondas, kuris bus išlaikomas abiejų pusių – tiek ekogyvenviečių, tiek plačiosios visuomenės.

Daugeliui ekogyvenviečių trūksta kokybiškų sodinukų. Beveik visai prekyboje nėra neskiepytų vaismedžių. Fondas galėtų įkurti gerų sodinukų medelyną, skirtą ekogyvenvietėms. Taip pat fondas galėtų padėti sudaryti ir kaupti sėklų banką ar padėti įgyvendinti kitus panašius sumanymus.

Pareiškėjai

Paraiškas gali teikti visi ekogyvenviečių nariai. Laiške nurodykite ko jums reikia ir fondas bandys surasti rėmėjus jūsų užmojams įgyvendinti. Nesidrovėkite ir siųskite visus savo pageidavimus. Pradedant nuo to, kad jums reikia ekologiškų siūlų jūsų dirbiniams, baigiant, kad reikia tokių ir tokių statybinių medžiagų, malkų, patalpų renginio organizavimui, pagalbos statybose, sėklų ar dar ko nors.

Rėmėjai

Taip pat kviečiame atsiliepti rėmėjus. Jūs galėsite pasirinkti kurią iš fondo gautų paraiškų jūs norite paremti. Arba įsteikite savo naują rėmimo poziciją. Paskelbkite, kad galite padovanoti tą ar aną ekogyvenviečių kūrėjams.

Fondas

Fondas, bent iš pradžių, atliks tik tarpininko vaidmenį ir padės rėmėjui ir paramos gavėjui atrasti vienas kitą. Vėliau, jeigu atsiras poreikis, fondas galės užsiimti ir papildoma veikla, pavyzdžiui, pats organizuoti ir steigti bendrą ekogyvenviečių medelyną, mokyklą, verslą, politinę organizaciją ar panašų ekogyvenvietėms naudingą darinį.

Mieli ekogyventojai ir potencialūs rėmėjai, paraiškas ir pasiūlymus siųskite adresu: ekofondas@gmail.com

Fondo steigimas ir veikla bus pristatyta penktajame ekogyvenviečių suvažiavime Kauno raj., 2014 m. sausio mėnesio pabaigoje.