Vasario 8-9 dienomis į Vilnių sugužėjo mokslininkai, politikai, ekogyvenviečių atstovai iš 6 Baltijos regiono valstybių: Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Švedijos, Suomijos ir Baltarusijos. VIsi susirinkusieji dalyvauja tris metus truksiančiame projekte „Ekokaimai kaip darnios kaimiškųjų teritorijų raidos veiksnys“.

Projekto tikslas yra sukurti priemones leidžiančias žmogui ir gamtai gyventi drauge kaimiškosiose Baltijos šalių regiono teritorijose išlaikant ekologinę darną. Ekologinės darnos apibrėžimas apima ekonominius socialinius, aplinkos, fizinius bei kultūrinius veiksnius.

Projektas padės mūsų visuomenei suprasti ekologijos svarbą ir priartėti prie gamtos bei jos išteklių, kuriant darnius santykius tarp gamtos ir žmogaus. Tai ypatingai svarbu atsižvelgiant į šių dienų urbanizacijos, klimato kaitos bei senkančių gamtinių išteklių problemas. Ekokaimai, kaip alternatyva individualistinėms, vartotojiškoms bei materialistinėms visuomenėms, yra inovatyvus būdas, kuris padės spręsti minėtas problemas Baltijos šalių regione.
Projekto metu bus laikomasi 3 pagrindinių uždavinių: 1) paruošti technologinę ir praktinę platformas ekokaimų įgyvendinimui, 2) sukurti ekokaimų socialinį atpažininimą bei 3) parengti Baltijos šalių regiono ekomaimų tinklo schemą su turistiniais maršrutais keliautojams. Gauti rezultatai su rekomendacijomis bus pateikti politikos atstovams, idėjos iniciatoriams bei ekokaimų kurėjams.

Projekto lyderis – Lietuva (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas).

Pirmąjame susitikime dalyvavo projektą vykdantys partneriai. Antrasis susitikimas, kuris vyks poros mėnesių bėgyje bus skirtas projekto pristatymui visuomenei, ypač ekogyvenviečių kūrėjams. Todėl ekogyvenviečių atstovus kviečiame sekti informaciją ir sudalyvauti renginyje.