Sausio 14 d. Ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavime pristatysime naujai gimstančią organizaciją.

Šiuo metu turime puikų įvairialypį ekogyvenviečių ir giminės sodybų judėjimą, kuris Lietuvoje buria geros valios žmones jau nuo 2002 metų. Pas mus nėra vadų, yra tik laikinai atsirandantys lyderiai, kurie suburia aplink save iniciatyvines grupeles ir įgyvendina savo pasiūlytus projektus. Manome, kad atėjo laikas užregistruoti šį mūsų gražų judėjimą.

Asociacijos gimimo proga šį pavasarį pasodinsime 1000 medelių Ročkių ekogyvenvietės bendruomeninėje žemėje. Ir tegul tai bus tradicija – kiekvieną pavasarį ar rudenį aplankysime vieną gyvenvietę, susipažinsime su ja, o dar kartu ir nudirbsime didelį darbą – medelių pasodinsime. Stiprės ryšiai tarp gyvenviečių, stiprės ir pačios gyvenvietės.

Registracijai siūlome tokius įstatų apmatus, kuriuos dar kartu su jumis tobulinsime.

Lietuvos ekogyvenviečių ir giminės sodybų asociacija

Asociacija vienyja ekogyvenvietes, giminės sodybas ir jiems prijaučiančius geros valios žmones.

Vizija

Matome klestinčias ekogyvenvietes ir giminės sodybas, tarpusavyje tampriai bendradarbiaujančias ir besidalinančias savo gėrybėmis su plačiąja visuomene Lietuvoje ir visame Pasaulyje.

I. Asociacijos tikslai

Esminis tikslas – atkurti Rojų Žemėje.
Artimi tikslai:
Stiprinti ir plėsti esamas ekogyvenvietes ir giminės sodybas;
Padėti kurtis naujoms ekogyvenvietėms ir giminės sodyboms;
Stiprinti ryšius tarp ekogyvenviečių ir/ar giminės sodybų;
Gerinti ekogyvenviečių ir giminės sodybų įvaizdį visuomenėje.

II. Asociacijos uždaviniai

Kurti logistikos ir mainų tinklą tarp asociacijos narių;
Kurti informacijos dalinimosi tinklą tarp asociacijos narių;
Kurti informaciją ir informavimo priemones, kurios gerintų ekogyvenviečių ir giminės sodybų įvaizdį visuomenėje;
Rengti nariams reikalingus mokymus;
Padėti nariams vystyti verslus;
Padėti nariams steigti mokyklas ir darželius;
Padėti nariams gauti finansavimą narių vykdomiems projektams;
Sąžiningai atstovauti asociacijos narius, bet tik tiek, kiek nariai atstovus įpareigoja;
Vystyti kitas veiklas, padedančias nariams siekti užsibrėžtų tikslų.

III. Asociacijos valdymas

Visi asociacijos nariai lygūs, nėra vadų. Yra nominalus vadovas, kurio teisės įstatuose apibrėžiamos kaip lygios su kitų asociacijos narių teisėmis. Kiekvienas narys gali tapti lyderiu, suburti aplink save iniciatyvinę grupelę ir įgyvendinti savo pasiūlytą projektą. Aukščiausioji valdžia – visuotinis narių susirinkimas. Nariai balsuoja gyvai susirinkę arba, dažniausiai, internetu.

Kol kas asociacijos vadovu siūlomas Raimundas Vaičiūnas iš Kardokų gyvenvietės. Siūlykite savo variantus.

Tai tik pradinis įstatų variantas. Jeigu jaučiate, kad mums pakeliui, tai prisijunkite ir išsakykite savo nuomonę. Gludinkime asociacijos įstatus, veiklos gaires – kurkime asociaciją kartu.

Kodėl manome, jog reikėtų registruotis?

1. Kol kas mes tik šnekamės ir išsakome savo skirtingas nuomones. Užrašyti tikslai ir po jais padėtas parašas mus apjungia vieningai siekti įsivardintų tikslų.
2. Kol kas, kai lyderiui gimsta idėja, tai jam sunku suburti žmones aplink ją. Susijungus ir susiskaičiavus lengviau bus atrasti bendraminčius iškeltam projektui įvykdyti. Veiklos padaugės.
3. Vieningas informacinis tinklas tarp gyvenviečių ir sodybų padės nariams bendradarbiauti – keistis patirtimi, gėrybėmis, idėjomis, kurti bendrus projektus, verslus, mainų sistemą. Stiprės ryšiai tarp gyvenviečių. Stiprės gyvenvietės.
4. Vieningas balsavimo tinklas leis lyderiams pasitikrinti, ar tikrai jų pasiūlytas projektas yra reikalingas asociacijos nariams, neleis lyderiams vykdyti organizacijos vardą gadinančių projektų, neleis lyderiams pristatyti savo nuomonę kaip viso judėjimo nuomonę. Už mus niekas nekalbės viešojoje erdvėje, kalbėsime patys, prisistatysime patys ir tiek, kiek norėsime. Jei kažkas parašys blogą straipsnį ar kitaip paskleis blogą informaciją, asociacija vieningai gali paneigti informaciją spaudoje, parašyti atsakomąjį straipsnį ar atsiriboti nuo paskleistos informacijos.
5. Žurnalistai kreipsis į užregistruotą asociaciją ir klaus mūsų, kaip visuomenės dalies, nuomonės įvairiais klausimais. Susijungę vieningu tinklu galėsime pateikti savo bendrą nuomonę. Visuomenė išgirs mūsų nuomonę, o ne mūsų atstovų nuomonę.
6. Registracija prideda svorio judėjimui, įgalima kalbėtis su valdžios ir verslo institucijomis jiems suprantama kalba.
7. Atsiranda galimybė rašyti projektus, gauti finansavimą iš verslo ir pavienių žmonių, kurie nori paremti gražius judėjimo darbus.
8. Atsiranda galimybė įsijungti į ekogyvenviečių (Vakaruose) ir giminės sodybų (Rytuose) tinklus, gauti iš jų informaciją ir bendradarbiauti su jais.

Mums rūpi išsiaiškinti esamų gyvenviečių ir giminės sodybų poreikius. Kokias problemas mes kartu galėtume išspręsti ir kokius projektus galėtume padėti vieni kitiems įgyvendinti. Atsiųskite savo poreikių sąrašą ir mes bandysime jūsų aktualias temas įtraukti į asociacijos veiklos gaires. Kol kas išsakytos aktualios temos yra šios:

Kaip persikelti į gamtą žmonėms to norintiems, bet nežinantiems kaip?
Kaip pragyventi persikėlus į sodybą?
Kur įgyti reikiamų žinių kuriantis – statybų, žemdirbystės, ūkiniais ir buities klausimais?
Ką daryti su vaikų privalomuoju mokymu? Mokyklų ir darželių klausimas persikėlus į sodybą.

Jums rūpimus aktualius klausimus siųskite adresu ekogyvenvietes@gmail.com

Artimiausia asociacijos veikla

1. Pavasarį pasodinti 1000 medelių Ročkių ekogyvenvietėje ir padaryti iš to tradicinį renginį. Susipažinti su Ročkių bendruomene.
2. Pavasarį surengti konferenciją, kur aštuoni profesionalai iš ekogyvenviečių ir/ar giminės sodybų po pusvalandį pasidalins savo patirtimi, atradimais, žiniomis, kurias gerai išmano ir kurios gali būti naudingos kitiems naujakuriams. Kol kas užregistruoti tik du pranešimai. a) Užsiaugink savo pensiją. Ką ir kaip pasodinti, kad į gyvenimo galą turėtum pensiją garantuojančius pajamų šaltinius. Laimis Žmuida ir b) Natūrali bitininkystė. Nieko nedarant su bitėmis tik pasiimant medaus. Marius Kriščiūnas. Laukiami pranešėjai, profesionaliai pakalbėsiantys apie tai, kaip sodyboje įsirengti alternatyvią energetiką, kaip statyti iš natūralių medžiagų, pateiksiantys sprendimus kaip paprastai ir ekologiškai tvarkytis buityje, kaip pasistatyti efektyvią krosnį, išsikasti šulinį ir panašiomis temomis.
3. Vasarą rengti Žemės šventę.
4. Rudenį pasodinti 1000 medelių dar vienoje ekogyvenvietėje ar giminės sodybų gyvenvietėje ir susipažinti su jos bendruomene.
5. Kitą žiemą – aštuntasis ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavimas.

Norite prisijungti prie kuriamos asociacijos? Rašykite
ekogyvenvietes@gmail.com.

Iniciatyvinė grupė:
Raimundas Vaičiūnas
Skirmantas Razauskas
Tadas Lomanas
Laimis ir Gabrielė Žmuidos
Giedrė ir Šarūnas Kondratai
Daiva Nakvosienė ir Kees