Kazlų Rūdos savivaldybėje, prie Noreikupės upelio Dovydų kaime jau 2 metus gyvena dvi jaunos šeimos. Statom savo šiaudinius namus, bitininkaujam, patys girnomis malam grūdus, kepam savo duoną, sodinam daržus ir sodus gamtinės žemdirbystės principais, siejam savo gyvenimą su gamta ir mokinam vaikus pažinti gamtos rėdą. Kartu su Braziukų ir Kardokų bendraminčiais turime sumanymų apie bendrą veiklą: mokyklą, šventes ir t.t. Šiuo metu dar yra vietos įsikurti 5-6 šeimoms. Turime laisvos žemės ir sodybą, kurią galima įsigyti arba laikinai apsistoti besikuriant.
Skambinti Stanislovui 8 617 59792, Arnoldui 8 616 97052.