Rugpjūčio 4 dieną, šeštadienį, nuo 10 valandų ryto, sodyboje prie Vilniaus pas Alfredą Malinauską, vyks „politinis susitikimas“. Visus norinčius dalyvauti prašome užsiregistruoti ekogyvenvietes@gmail.com